• slide_POW.jpg

Zadania placówki

1. Placówka realizuje zadania własne powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

2. Placówka jest placówką typu socjalizacyjną z miejscami interwencyjnymi, zapewniającą czasową opiekę  i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania  przez rodziców.

3. Celem Placówki jest tworzenie właściwych, dla prawidłowego rozwoju podopiecznych, warunków wychowawczych, zdrowotnych, materialnych oraz umożliwienie im prawidłowego przebiegu procesów rozwoju i socjalizacji:

- zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspakajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych zdrowotnych, bytowych,  społecznych i religijnych;
- realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
- zapewnienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi;
- podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
- zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
- objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi;
- zapewnienie dziecku świadczeń zdrowotnych.

BIP


© 2021 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ATRIA | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ANTARES

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok