• slide1.jpg

Zadania placówki

1. Placówka realizuje zadania własne powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

2. Placówka jest placówką typu socjalizacyjną z miejscami interwencyjnymi, zapewniającą czasową opiekę  i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania  przez rodziców.

3. Celem Placówki jest tworzenie właściwych, dla prawidłowego rozwoju podopiecznych, warunków wychowawczych, zdrowotnych, materialnych oraz umożliwienie im prawidłowego przebiegu procesów rozwoju i socjalizacji:

- zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspakajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych zdrowotnych, bytowych,  społecznych i religijnych;
- realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
- zapewnienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi;
- podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
- zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
- objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi;
- zapewnienie dziecku świadczeń zdrowotnych.

facebook_page_plugin

© 2018 powgizyce.pl

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok