• slide_POW.jpg

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "ATRIA" oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "ANTARES"

powstały z przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach z filią "Mały domekw Giżycach

Są to całodobowe placówki typu socjalizacyjnego. Zapewniają czasową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki przez rodziców.

Swoje usługi świadczymy na rzecz dzieci powyżej dziesiątego roku życia, które czasowo lub na stałe zostały pozbawione opieki rodziców. Dzieci poniżej dziesiątego roku życia są także umieszczane, jeżeli w placówce przebywa rodzeństwo danego dziecka.

Zapewniamy całodobową opiekę i wychowanie. Dążymy do zmiany sytuacji rodzinnej dzieci, stanowimy kadrę profesjonalistów, wprowadzamy w pracy nowoczesne koncepcje opiekuńcze i wychowawcze.

Zapraszamy do kontaktu tel. 571-600-998 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych
w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "ATRIA"

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) tzw. RODO,
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "ATRIA" informuje:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "ATRIA"
ul. Jana Matejki 18; 96-500 Sochaczew, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Przetwarzanie danych osobowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "ATRIA"

odbywa się w następujących celach:

- realizowania zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO, oraz art. 7 pkt. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- zatrudnienia pracowników w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "ATRIA" na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, zawierania umów cywilno-prawnych, organizacji stażu zawodowego, oraz praktyk studenckich, a także organizacji wolontariatu,

- wystawienia faktury, rachunku, noty księgowej, prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości, dokonywania rozliczeń z kontrahentami

- drobnych spraw życia codziennego,

- prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

- prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa.

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wynikające z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest dobrowolne, do którego przysługuje prawo do:

- żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeśli zgoda została udzielona na ich przetwarzanie.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest urząd ochrony danych osobowych
w Warszawie.

5. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "ATRIA" nie prowadzi transferu danych osobowych do państwa trzeciego.
6. Dane osobowe w zależności od kategorii będą przechowywane przez okres zgodny z założeniami Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w PO-W. Szczegółowe informacje na temat długości przechowywania danych osobowych zostaną udzielone przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na prośbę.

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych
w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "ANTARES" w Sochaczewie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) tzw. RODO,
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "ANTARES" w Sochaczewie  informuje:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "ANTARES" w Sochaczewie
Jana Matejki 18; 96-500 Sochaczew, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Przetwarzanie danych osobowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "ANTARES" w Sochaczewie

odbywa się w następujących celach:

- realizowania zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO, oraz art. 7 pkt. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- zatrudnienia pracowników w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "ANTARES" na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, zawierania umów cywilno-prawnych, organizacji stażu zawodowego, oraz praktyk studenckich, a także organizacji wolontariatu,

- wystawienia faktury, rachunku, noty księgowej, prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości, dokonywania rozliczeń z kontrahentami

- drobnych spraw życia codziennego,

- prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

- prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa.

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wynikające z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest dobrowolne, do którego przysługuje prawo do:

- żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeśli zgoda została udzielona na ich przetwarzanie.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest urząd ochrony danych osobowych
w Warszawie.

5. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "ANTARES" nie prowadzi transferu danych osobowych do państwa trzeciego.
6. Dane osobowe w zależności od kategorii będą przechowywane przez okres zgodny z założeniami Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w PO-W. Szczegółowe informacje na temat długości przechowywania danych osobowych zostaną udzielone przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na prośbę.

BIP


© 2021 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ATRIA | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ANTARES

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok